Inloggen Registreren

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Multi werkplek (Windows Server) Plugin

Windows Server Installatie handleiding

Inhoud

Voorwoord

In deze handleiding leest u hoe de Multiwerk-plug-in in gebruik kunt nemen voor een Window's server. U kunt m.b.v. de Multiwerkplek-plug-in met meerdere gebruikers te gelijktijdig gebruik maken van osFinancials. Het limiet van het aantal gebruikers is onbeperkt, zolang de hardware dit toestaat. Voor de Multiwerkplek-plug-in is een netwerk met hierop een gedeelde map nodig.

Installatie osFinancials op de server

Wanneer u osFinancials wilt gebruiken in een netwerkomgeving moet u eerst bepalen welke pc de server gaat worden.
Let hierbij op, dat indien het operating-system van de "server" Windows vista, Windows 7 of Windows server 2008 is, osFinancials beter niet in de program files map kan worden geïnstalleerd. Kies hier liever c:\osFinancials of d:\osFinancials voor. 

Als deze pc ook osFinancials gaat draaien kunt u de volledige installatie van osFinancials uitvoeren. Deel de map waarin u osFinancials geïnstalleerd heeft nu als bv. sharenaam "osFinancials" en geef alle benodigde (windows) gebruikers alle rechten.
Open nu osFinancials zodat de administratie lijst gevuld wordt.
Sluit osFinancials nu weer af. Met de windows verkenner gaat u naar de map van osFinancials en hernoem de map books naar serverbooks.
Belangrijk:
Als u op meerdere werkplekken gaat werken met osFinancials, dan is het verstandig (ook al werkt het ook zonder!, maar wat ons betreft verplicht) om gebruikers aan te maken.
Maak voor elke gebruiker een account in in "Toegangsbeheer", en bepaal wie de hoofd gebruiker is
Deze gebruiker gaat namelijk de document nummers uitdelen, en u geeft bij elke gebruiker aan welke gebruiker de nummering uit geeft.
U kunt er voor kiezen om één of meerder gebruikers hun eigen documentnummers te laten gebruiken.
Dit is bv. van toepassing als u 1 administratie heeft maar toch verschillende factuurnummer ranges wilt gebruiken.
Op het moment dat u de gebruikers aan maakt, hebben ze allemaal dezelfde nummering actief, van het moment dat u de gebruikers aanmaakte.
Als u dus niet aangeeft dat 1 specifieke gebruiker de nummers uitgeeft, zullen alle gebruikers dezelfde range gebruiken, en daarmee zult u meerdere facturen met dezelfde nummering gaan krijgen.

1b Firebird installatie op de server

Installatie Firebird op de server:
De versie van Firebird die gebruikt wordt is 2.1 + voor de laatste 3.0.6.b release.
Dit voor de ondersteuning van recursive selects in deze versie van firebird.
Als u de server alleen voor de opslag van gegevens wilt gebruiken hoeft u alleen de firebird database op deze server te installeren.
U vind de installatie files voor firebird (firebird.exe) in het mapje van osFinancials (bv. c:\osFinancials\firebird.exe).
Download u geen versies van het internet ook niet van de website van firebird.
Nieuwere versies zijn niet getest en niet ondersteund en kunnen meer stuk maken dan wij weer goed.

Als u ook op de sever zelf wilt werken, dient u ook firebird te installeren.
Kies hiervoor de Full installation and development tools.

Als u de firebird database wilt gebruiken in een multiuser omgeving dan moet u kiezen voor de “Run as service ?” optie.
Vink ook het “Copy Firebird client library to directory ?” aan.


!!! Na de installatie zet u poort 3050 open in de firewall. !!!
Dit is de poort voor Firebird, waarmee de client pc's toegang krijgen tot de administraties.

1c Goed zetten administraties op de server:

Als u nu osFinancials opent, ziet u dat de administratie(s) rood weer gegeven worden.
Dit betekent dat osFinancials de administratie niet kan "vinden", ze staan niet op de plek waar deze werden aangegeven.
Om dit te corrigeren, klikken we op de administratie zodat deze geselecteerd staat, en vervolgens op de button "Eigenschappen".
We dienen nu 2 dingen aan te passen:
1) De naam van de server of het IP adres van deze computer.
2) De locatie waar de administraties nu staan.

1) Start een DOS prompt en type ipconfig /all
In het zwarte scherm kunt u nu de informatie lezen welke nodig is.
De voorkeur gaat uit naar de "Servernaam", dit wordt weergegeven als "Host naam", neemt u deze exact over zoals weer gegeven in het veld "Servernaam".
Indien na de test dit niet werkt, kunt u ook kiezen voor de waarde achter "IP-adres" neemt u deze waarde dan over in het veld "Servernaam".

2) In het 3e veld van boven (map in waar de administratie opgeslagen is) staat nu bv.
C:\program files\osFinancials\books\Mijn administratienaam\books.fdb past u dit aan naar:
C:\program files\osFinancials\serverbooks\Mijn administratienaam\books.fdb
Oftewel u zet het woord server voor books.
Klik nu op de button "wijzig" en u komt terug in de administratielijst.
Nu behoort de administratie blauw gekleurd te zijn, en kunt u proberen deze te openen.

Aanmaken nieuwe/extra administraties op de server:
Ga via de verkenner naar de map serverbooks.
Kopieer daar de map van een reeds bestaande administratie, en geef deze een nieuwe naam.
U opent osFinancials en in het administratie overzicht klikt u op de knop "zoeken".
In het verkenner achtige scherm wat volgt, browsed u naar de map van de toegevoegde administratie.
Controleer de settings vervolgens aan de hand van de instructie "Goed zetten administraties op de server".

Adminsitraties op een andere server dan die waar osFinancials op geïnstalleerd is:
Als u toegang wilt hebben op een database op een andere server moet u het pad relatief van de server gebruiken.
Dus als het bestand op de (database) server staat op “c:\osfinancials\books\test\books.fdb” dan moet u op de (osFinancials) server exact hetzelfde invoeren.
Ook moet de schijf van de server een echte schijf zijn anders werkt de database niet (dus geen mappings).

Client installatie:
Op de client maakt u een netwerk connectie naar de gedeelde map "osFinancials" op de (osFinancials) server en gebruik dan bv. de driveletter O:\.
U hoeft/mag osFinancials niet te installeren op de client pc's.
U maakt een snelkoppeling naar de O:\osFinancials.exe op uw bureaublad.
Dat is alles wat u hoeft te doen voor osFinancials.
Voor de firebird installatie start u O:\firebird.exe.
Kies in de installatie van firebird voor “minimum cliënt install” en zorg er voor dat alle vinkjes in het volgende scherm aan staan.
Nu zou u osFinancials moeten kunnen starten en gebruiken.

N.B. Als u vanaf de cliënt geen toegang krijgt tot de administraties op de server, bent u wellicht vergeten om een uitzondering in de Windows Firewall op de (osFinancials) server te maken: poort 3050 met de naam Firebird!

osFinancials op een Microsoft Server 2008

Bij het gebruik van server 2008 zult u osF in de DEP protection moeten uitzonderen.
Klik daarvoor met rechts op de computer in de windows verkenner.
En vervolgens met links op de menukeuze "Properties of Eigenschappen".


In het verschenen popup scherm klikt u op de menu keuze "Advanced system settings of Geavanceerd"


In het volgende scherm gaat u naar het tabblad "Advanced of Geavanceerd".
En klikt met links op de knop "Settings".


Controleer nu of de setting voor DEP zoals hier onder aangegeven staat.
En klik op de knop "Add of toevoegen".


Met de verkenner bladert u naar de map waarin osFinancials geïnstalleerd is.
En selecteer de osFinancials.exe en klikt op de open knop.


Nu komt osFinancials voor op de uitzonderingslijst, en kunt u de gebruikte schermen sluiten.

Testen van de connectie met FlameRobin

Dit is volledig optioneel, en niet nodig voor de goede werking van osFinancials.
Indien het een en ander niet werkt kunt u om de connectie met de server te testen, FlameRobin gebruiken.
De installatie hiervan staat in de map waar osfinancials is geïnstalleerd (flamerobin.exe).
Start na de installatie flamerobin en druk op uw rechtermuisknop op home.
Met registreer server kunt u het ip adres van de server toevoegen.
Vul bij “Display name”een willekeurige naam in waaraan u de server herkend en bij :Hostname” het ipadres van de server in welke is verkregen in een voorgaande stap met “ipconfig”. Laat het veld “Port number” leeg (default)
U kunt nu met de rechtermuis op de nieuw ingevoegde server kiezen voor “Register existing database...” Het volgende scherm komt naar voren
Bij “Display name:” Vult u een willekeurige naam in waaraan u uw administratie herkend.
Bij “Database path:” vult het volledige pad op de server naar de books.fdb in.
De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn sysdba en masterkey.

Als u nu op save drukt en dubbel klikt op de toegevoegde database kunt u b.v. de lijst met rekeningen opvragen om te testen

Hiermee heeft u de database connectie geverifieerd.

Instellen van een administratie:
Om een administratie vanaf een server aan te kunnen spreken moet u er zeker van zijn dat het bestand books.fdb op de harde schijf van de server staat.
U kunt een administratie naar de server kopiëren vanaf de lokale database van een bestaande locale osFinancials installatie.

Aanmaken gebruikers in Gebruikersbeheer

Nadat u de verbinding heeft gemaakt met de administratie op de server is het noodzakelijk om gebruikers aan te maken.
Doet u dit niet, dan kunnen er ongewenste verschijnselen optreden zoals verkeerde producten/prijzen in documenten waarin u en een collega bezig zijn.

Om gebruikers aan te maken gaat u via de menukeuze naar Instellingen => Administratie => Toegangsbeheer.

Klik op de knop "Voeg toe" om de eerste gebruiker aan te maken.

Vervang in het rechter scherm de Gebruikersnaam in de naam van de gebruiker, en klik in het wachtwoord veld om een wachtwoord toe te kennen.

Klik nu op toepassen om deze gebruiker aan te maken.
Klik vervolgens opnieuw op "Voeg toe" om meerdere gebruikers aan te maken.
Desgewenst kunt u dmv van de andere tabbladen de geselecteerde gebruiker minder rechten binnen het programma geven.

Voorbeeld

Server share e: wijst naar c:\osfinancials op de server in deze map is een map books\mysetofbooks met het bestand books.fdb.
Het pad naar de administratie zou zijn c:\osfinancials\books\mysetofbooks\books.fdb.
Als u een server share gebruikt om het programma osFinancials te installeren waarna alle clients vanuit deze share osFinancials starten, hoeft u dit maar een keer in te stellen.
In het geval osFinancials op iedere cliënt apart wordt geïnstalleerd zult u dit per cliënt moeten instellen.

Aanpassen standaard wachtwoord

Dit is voor geoefende gebruikers welke kennis hebben van database beheer.
Om het standaard wachtwoord van de sysdba op de databaseserver te veranderen moet u gebruik maken van het programma gsec van firebird.
Als u een standaard installatie heeft uitgevoerd, staat deze op C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec.exe
U kunt gebruikers beheren en het password aanpassen.
In deze utility kunt u toegang tot de security database verkrijgen door de volgende opdracht uit te voeren via het Windows Menu Start -> Uitvoeren . "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec.exe" -database "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb" -user sysdba -password masterkey of voor een remote database "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\gsec.exe" -database "192.168.2.21:C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\security.fdb" -user sysdba -password masterkey (Met het ipadres er dus voor. )
Als u het standaard wachtwoord wilt wijzigen kan dat door het command modify sysdba -pw test
Hiermee verandert u het standaard wachtwoord in test.
Firebird kan hoofdletter gevoelige wachtwoorden aan van maximaal 8 karakters.
De rest wordt bij invoer genegeerd. b.v. het wachtwoord masterkey werkt ook als u masterke invult.
U kunt ook andere gebruikers aanmaken en deze rechten geven over de tabellen in osFinancials, maar dit valt buiten deze handleiding.
Op de website http://www.firebirdsql.org/manual/ is uitgebreide informatie te vinden over andere commando's voor dit beheersprogramma.

Firebird Tuning

De file firebird.conf kan handmatig worden bewerkt om een optimale prestatie uit de firebird databaseserver te halen. Denk hier aan b.v. het aangeven dat de applicatie op 2 processors moet werken of het initieel toegewezen geheugen voor het inladen van de database, etc. In firebird.conf staat prima documentatie over de werking van de parameters, hier zijn een 2-tal tips die de prestaties omhoog helpen. Dit geld met name als u een multi processor of een dual core processor heeft.

1

 1. Number of cached database pages
 2. This sets the number of pages from any one database that can be held
 3. in cache at once. If you increase this value, the engine will
 4. allocate more pages to the cache for every database. By default, the
 5. SuperServer allocates 2048 pages for each database and the classic.
 6. allocates 75 pages per client connection per database.|
 7. Type: integer
 8. DefaultDbCachePages = 2048
 9. Pieter Aanpassing server preformance

DefaultDbCachePages = 10000

2

 1. Which CPUs should be used (Windows Only)
 2. In an SMP system, sets which processors can be used by the server.
 3. The value is taken from a bit map in which each bit represents a CPU.
 4. Thus, to use only the first processor, the value is 1. To use both
 5. CPU 1 and CPU 2, the value is 3. To use CPU 2 and CPU 3, the value
 6. is 6. The default value is 1.
 7. Type: integer
 8. CpuAffinityMask = 1
 9. Pieter Aanpassing server preformance

CpuAffinityMask = 3