Inloggen Registreren

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

OsFinancials Excel Add-on Plugin

OsFinancials Excel Office Plug-in Dutch User Guide

Inhoud

Plugin functie

Met behulp van deze plugin is het mogelijk uw vertrouwde bestaande Excel spreadsheets direct, snel en efficient te actualiseren met de gegevens uit de administraties van TurboCash en OSFinancials zonder eerst te importeren, kopieeren of gebruik te maken van een andere rapport generator. Deze tool is bij uitstek geschikt voor het opstellen van tussentijdse rapportages, jaarrekeningen, budgetrapportages en consolidatie.

Bij gebruik op 1 pc van osF en excel:
U dient hiervoor uit de map van osF, het bestand firebird.exe te installeren volgens deze instructie (1b).
En in de eigenschappen van uw administratie geeft u als servernaam het ipadres 127.0.0.1 op.

Als de plugin niet zichtbaar is in Excel, kan het zijn dat u de plugin dient te activeren in windows.
Dit doet u door het volgende commando uit te voeren in een MS Dos box:
regsvr32 c:\osfinancials\OSFExelplugin.dll
c:\osfinancials is hier genomen als voorbeeld, uiteraard moet het pad over eenkomen met uw situatie.

Het deïnstalleren van de plugin doet u met het commando: regsvr32 c:\osfinancials\OSFExelplugin.dll -u

Instellen van de plugin

Aanmaken alias

Allereerst wijst u per administratie een alias (lees afkorting) toe via een speciaal daarvoor ontwikkelde Excel werkbalk. In het werkblad ‘Instellen’ kunt u vervolgens ongelimiteerd aliassen ( lees administraties) toevoegen die u later wilt gebruiken bij uw berekeningen/rapportages.

Afbeelding:EXCELPLUGIN_CreateAlias.png

Instellen parameters

Per alias definieert u vervolgens in kolom ‘van periode’ en kolom ‘tot periode’ het bereik van de verslagperiode. In kolom ‘vorigjaar’ definieert u met waarde 0 het huidige boeklaar en met waarde 1 het vorige boekjaar.

Functies

Rekening totalen

=GetAccTotal(Alias;AccountNumber;VanPeriode;TotPeriode;VorigJaar)


Deze functie geeft het saldo per specifieke grootboekrekening voor een bepaalde verslagperiode voor het huidige (waarde 0) of vorig boekjaar (waarde 1). In het werkblad Ínstellen’ heeft u een aantal parameters al ingevuld en u kunt daarom naar deze waarden verwijzen. De variabele ‘AccountNumber’ kunt u met een celverwijzing aan de formule toevoegen.(cel A4 in onderstaand voorbeeld) U kunt op deze wijze een consolidatie spreadsheet op grootboekrekening niveau opzetten. Voorwaarde is dat er wel sprake is van een uniform grootboekschema dat voor elke administratie identiek is. Een alternatief is consolidatie op financiele categorie niveau; zie volgende functie. Afbeelding:EXCELPLUGIN_GetTotal.png

 

Rekening totalen per range rekeningen

=GetTotalsByAccountRange1(Alias;VanRekening:T/MRekeningGroep;VanPeriode;TotPeriode;VorigJaar) =GetTotalsByAccountRange2(Alias;VanRekening:T/MRekeningGroep;VanPeriode;TotPeriode;VorigJaar) =GetTotalsByAccountRange3(Alias;VanRekening:T/MRekeningGroep;VanPeriode;TotPeriode;VorigJaar) =GetTotalsByAccountRange4(Alias;VanRekening:T/MRekeningGroep;VanPeriode;TotPeriode;VorigJaar)

Deze functie geeft het saldo van alle grootboekrekeningen gesaldeerd op het eerste cijfer van de grootboekrekening voor een bepaalde verslagperiode voor het huidige (waarde 0) of vorig boekjaar (waarde 1). In onderstaand voorbeeld zijn in rij 2 alle grootboekrekeningen gesaldeerd die beginnen met het cijfer ‘0‘(immaterieele activa); in rij 3 zijn alle grootboekrekeningen gesaldeerd die beginnen met het cijfer ‘1’(materieele activa) etc. In cel C4 worden alle totalen gesaldeerd van de grootboekrekeningen in het bereik die beginnen met 0 tot en die beginnen met 1. In cel B5 ziet u een voorbeeld van saldering op basis van de eerste twee cijfers van elke grootboekrekening. Let u er wel op dat de functie in het laatste geval wijzigt van ==GetTotalsByAccountRange1 in =GetTotalsByAccountRange2. lIn het werkblad Ínstellen’ heeft u een aantal parameters al ingevuld en u kunt daarom naar deze waarden verwijzen. De variabelen ‘VanRekening’ en ‘T/MRekeningGroep’ kunt u met een celverwijzing aan de formule toevoegen.(cel C3 in onderstaand voorbeeld) Afbeelding:EXCELPLUGIN_GetAccTotalsPerRange.png

Debiteuren bedragen openstaande posten

=GetOpenItemsByDebtorRange(Alias;VanRekening;TotRekening;TotPeriode;VorigJaar) Deze functie geeft het saldo voor een bereik van debiteuren of crediteuren tot aan een bepaalde verslagperiode voor het huidige (waarde 0) of vorig boekjaar (waarde 1). Zie cel B9. De waarden in cel B2 en B3 kunnen met behulp van de speciale werkbalk ‘OSF-Zoek’ worden opgezocht.. Afbeelding:EXCELPLUGIN_LookupAcc.png

Geavanceerd

=GetSql(Alias;B6&B7&B8&B9) Deze functie geeft ervaren gebruikers de mogelijkheid om in de cellen B6,B7 en B8 zelf een SQL query samen te stellen. Cel B9 is uitsluitend bedoeld om de SQL query een correcte afsluitkarakter mee te geven. Andere voorbeelden van SQL queries staan in cel C2, D2 en E4. Afbeelding:EXCELPLUGIN_Complex.png

Plugins in Excel

In Excel kunnen soms de plugins uitgeschakeld zijn. Om te controleren of de Excel plugin niet is geblokkerd gaat u in het Excel hoofdmenu naar Help->Info->uitgeschakelde items Daar kunt u zien of de plugin is geblokkerd en deze blokkering opheffen.