Inloggen Registreren

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Multi Werkplek (linux server) Plugin

Linux Server Installatie handleiding

Inhoud

Inleiding

Voor het multiuser gebruik van OSFinancials in combinatie met een *nix (Linux, *BSD, enz) server, zijn er diverse scenario's te gebruiken:

Instaleer Firebird op uw Linux machine volg eventueel dezeĀ instructies van Firebird.

Eerst worden de voor en nadelen van de diverse screnarios gegeven waarna we de installatie en configuratie bespreken

Voor- en nadelen

Scenario 1: Alleen de databases op de server - Client op seperate Windowsmachine.

Voordelen:

 • De administratie is centraal op de server opgeslagen en loopt mee in de reguliere backups.
 • Iedereen maakt gebruik van de zelfde data welke realtime aan alle clients wordt aangeboden.
 • Deze situatie is handig indien men met meerdere kassa's (POS) werkt op diverse lokaties.

Nadelen:

 • Rapportages, applicatie configuratie en applicatie programmatuur staan lokaal op iedere pc.
 • Het beheer van configuratie en upgrades erg bewerkelijk.

Scenario 2: Database op server en client op samba share van server.

Voordelen:

 • De administratie is centraal op de server opgeslagen en loopt mee in de reguliere backups.
 • Iedereen maakt gebruik van de zelfde data welke realtime aan alle clients wordt aangeboden.
 • Rapportages, applicatie configuratie en applicatie programmatuur staan centraal op de server.
 • Het beheer van configuratie en upgrades gebeurt eenmalig op de server en geld voor iedere client.

Nadelen:

 • Opstarten van applicatie duurt iets langer afhankelijk van de netwerksnelheid.
 • Netwerk load neemt toe door applicatie inladen via netwerk

Installatie en configuratie

Scenario 1: Alleen de databases op de server - Client op afzonderlijke Windows machine.

Voor het gebruiken van de databaseserver is het voldoende om het databasebestand op de server te plaatsen en de firebirdserver hier volledige rechten op te geven. We gaan er van uit dat de Firebirddatabase al geinstalleerd en operationeel is. Voor de duidelijkheid is het het handigst om hier een aparte directory voor te nemen en daar de administraties in aparte mappen op te slaan. Houd er wel rekening mee dat alle Unixvarianten hoofdlettergevoelig zijn, dus het bestand met de naam test.txt is een ander bestand als Test.txt.

PS Het is natuurlijk ook mogelijk om de database file gewoon op een samba share te zetten. In dit geval hoef je geen firebird op de server installeren, maar wel op de client! Op de client stel je dan voor je database geen server in, maar wel het aangepaste netwerk pad.

Werkzaamheden op de server

 • Maak op de server een directory aan voor de administraties. Bijvoorbeeld /mnt/files/administraties
 • Geef de firebirdgebruiker volledige rechten hierop met chown -R firebird /mnt/files/administraties
 • Kopieer het databasebestand naar de server en plaats het in de directory of subdirectory van de zojuist gemaakte directories. Dit bestand vind je in de Windowsmap c:\osfinancials\books\administratienaam\books.fdb. Het kopieren kun je via FTP, Fileshare, email of wisselbare media zoals een diskette of USB-stick doen. Het is aan te bevelen om per administratie een aparte map te gebruiken. In dit voorbeeld plaatsen we het databasebestand in de directory BV.
 • Controleer de rechten voor de zekerheid. De Firebirdgebruiker zal minimaal Lees en Schrijfrechten(rw) moeten hebben op dit bestand. Het uiteindelijke bestand staat in het voorbeeld dus in /mnt/files/administraties/BV

De voorbereidingen op de server zijn nu gereed

Werkzaamheden op de client

 • Installeer OSFinancials, op een gegeven moment wordt u gevraagd om de Firebird server te installeren. Kies hier voor client only. Dus niet de volledige database.
 • Start OSFinancials
 • In het venster met administraties klik je op [voeg toe].
 • Vul in het eerste venster in onder welke naam de administratie moet worden weergegeven. Iedereen is vrij deze naam te kiezen, maar het is handig om dit duidelijk te doen. In dit voorbeeld noemen we het BV List
 • In het vakje server komt de dnsnaam of het ipadres van de server te staan. Dit hangt af van de configuratie van het netwerk. In dit voorbeeld wordt gemakshalve het ip-adres van de server genomen
 • In het vak map waarin de administratie is opgeslagen wordt het volledige pad naar de administratie ingevuld, incl de naam van het databasebestand. In het voorbeeld is het dus /mnt/files/administraties/BV/books.FDB. Houd hier rekening met de hoofd- en kleine letters van de bestanden en directories.
 • Vul bij username de naam in van de gebruiker die in Firebird beheerder is. (Standaard is dit SYSDBA)
 • Vul bij Password het wachtwoord van de firebirdbeheerder in. (Standaard is dit masterkey)
 • Klik op Wijzigen en de administratie is zichtbaar.

Als alle rechten, bestandspaden en logingegevens goed ingevuld zijn, is de administratie nu gewoon te openen als een gewone administratie.

De werkzaamheden op de client zullen per werkstation uitgevoerd moeten worden.

Scenario 2: Database op server en client op samba share van server.

Dit scenario is eigenlijk een vervolg op het eerste scenario met alleen de databases op de server. Het voordeel is dat de updates, rapportages, layouts en instellingen centraal opgeslagen worden. Hierdoor is het voor een beheerder vele malen handiger om alles bij te werken.


Werkwijze Na voltooiing van het eerste scenario en het werkend testen hiervan, dient u de volgende handelingen uit te voeren:

 • Maak op de server indien nodig een share aan en geef de gebruikers van OSFinancials lees, schrijf en uitvoerrechten.
 • Indien nodig maak je een netwerkschijf aan voor de werkstations via het loginscript. Als OSFinancials in een bestaande share geinstalleerd gaat worden, controleer dan de rechten voor deze share. In ons voorbeeld zal alles worden opgeslagen in een netwerkschijf F:
 • Installeer osFinancials normaal op een werkstation zonder de firebird server.
 • Open de Windows verkenner en kopieer de gehele map C:\osFinancials naar de netwerkschijf F:\.
 • Open de map F:\osFinancials\Books
 • Verwijder alle zaken die in de map Books op de server staan en sluit de verkenner
 • Zoek de snelkoppeling die aangemaakt is voor het opstarten van OSFinancials en klik hier met de rechter muisknop op en klik hierna op opties.
 • In het veld Doel zal het pad aangepast moeten worden van C:\osFinancials\osFinancials.exe naar F:\osFinancials\osFinancials.exe
 • In het veld Uitvoeren moet de schijfletter ook aangepast worden van C:\osFinancials naar F:\osFinancials
 • klik op OK en test of OSFinancials op wil starten via deze snelkoppeling.
 • Als alles werkt is het handig om de snelkoppeling ook naar het netwerk te kopieren.
 • Stel de toegang tot de administraties in zoals bij Scenario 1 beschreven is.
 • Test of alles goed werkt. Als zaken niet goed werken, is het in de regel een probleem met de rechten.

Vervolg op de overige clients

 • Installeer OSFinancials op alle clients maar zet de snelkoppelingen uit en sla de installatie van de Firebirdserver over.
 • Kopieer de opgeslagen snelkoppeling van OSFinancials van de server naar het bureablad van de client
 • Check of de ingelogde gebruiker de netwerkschijf heeft en of de rechten hiervoor goed staan.
 • Start OSFinancials vanaf de client. Als het goed is staat de administratie die eerder aangemaakt is in de lijst en kan men inloggen.
 • Als alles goed werkt, kun je de instellingen tbv elke gebruiker aan gaan passen in OSFinancials ten aanzien van het gebruik van meerdere gebruikers en hun gebruikersrechten(multiuser)

De installatie is nu gereed.